GO:0046914

FeoA family protein
Ferrous iron transporter component feoA
FeoA family protein
Ferrous iron transporter component feoA
Significant: 
1
p-value: 
0.03
Significant: 
2
p-value: 
0.00
Significant: 
2
p-value: 
0.00
Significant: 
2
p-value: 
0.00
Significant: 
2
p-value: 
0.01
Motif 1 Logo: