5.4.99.12

Dephospho-CoA kinase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
tRNA pseudouridine synthase B
tRNA pseudouridine synthase A
Pseudouridine synthase:Pseudouridine synthase, Rlu. Related protein (NCBI)
Conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
pseudouridine syntase related protein (NCBI)