GO:0047470

putative malto-oligosyltrehalose synthase (RefSeq)