GO:0004311

geranylgeranyl pyrophosphate synthase (RefSeq)