UbiA prenyltransferase family, Protoheme IX farnesyltransferase subfamily

Protoheme IX farnesyltransferase