IPR001347

Phosphoheptose isomerase
Glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing]
KpsF/GutQ family protein
glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase (NCBI)
Glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing]
Phosphoheptose isomerase
Carbohydrate isomerase, KpsF/GutQ family