IPR000583

Asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing) (NCBI)
Amidophosphoribosyltransferase (NCBI)
glutamate synthase; large subunit; archaeal subunit 1 (NCBI)
glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase (NCBI)
Asparagine synthase
Conserved domain protein
Asparagine synthetase, glutamine-hydrolyzing
Glutamate synthase, amidotransferase subunit, putative
Amidophosphoribosyltransferase