IPR029035

Acetolactate synthase
Acetolactate synthase
Indolepyruvate/phenylpyruvate decarboxylase
Acetohydroxyacid synthase large subunit (NCBI)
CO dehydrogenase beta subunit/acetyl-CoA synthase subunit epsilon (NCBI)
Thiamine pyrophosphate dependent enzyme related to acetolactate synthase (NCBI)
Deoxyhypusine synthase (NCBI)
Thiamine pyrophosphate-requiring enzyme
Acetolactate synthase
Acetolactate synthase