IPR013826

DNA topoisomerase I (NCBI)
DNA topoisomerase