IPR028612

DNA topoisomerase 1
DNA topoisomerase I (NCBI)
DNA topoisomerase 1