GO:0004811

delta(2)-isopentenylpyrophosphate tRNA-adenosine transferase (RefSeq)