GO:0004076

Biotin synthase
Biotin synthetase (NCBI)
TonB-dependent receptor protein:Biotin synthase (NCBI)
Biotin synthase
biotin synthetase (RefSeq)