GO:0006783

heme O synthase (RefSeq)
Ferrochelatase (Protoheme ferro-lyase) (Heme synthetase) (RefSeq)