Ribosomal protein S17e family

30S ribosomal protein S17E (NCBI)