Amino acid biosynthesis:Pyruvate family

Acetohydroxyacid synthase large subunit (NCBI)
Aminotransferase (subgroup III) similar to Branched-chain amino acid aminotransferase (NCBI)
Acetohydroxyacid synthase small subunit (NCBI)
Dihydroxy-acid dehydratase (NCBI)
Ketol-acid reductoisomerase (NCBI)