Sugars

Arabinose-5-phosphate isomerase (RefSeq)
UDP-galactose 4-epimerase (RefSeq)
putative haloacid dehalogenase family hydrolase (RefSeq)