GO:0006284

DNA-3-methyladenine glycosylase I
Endonuclease III
Formamidopyrimidine-DNA glycosylase
Endonuclease III
A/G-specific adenine glycosylase
Uracil-DNA glycosylase
endonuclease III homologue (NCBI)
uncharacterized endonuclease III related protein (NCBI)
Formamidopyrimidine-DNA glycosylase
Endonuclease III