tRNA-pseudouridine synthase I.

Dephospho-CoA kinase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
tRNA pseudouridine synthase B
tRNA pseudouridine synthase A
Conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
pseudouridine syntase related protein (NCBI)
tRNA pseudouridine synthase Related (NCBI)