U

putative inner membrane protein translocase component YidC (RefSeq)
putative inner membrane protein translocase component YidC (RefSeq)
Signal recognition particle GTPase (RefSeq)
Signal recognition particle GTPase (RefSeq)
signal peptidase I (RefSeq)
preprotein translocase subunit YajC-like protein (RefSeq)
preprotein translocase subunit SecD (RefSeq)
preprotein translocase subunit SecF (RefSeq)
preprotein translocase subunit SecG (RefSeq)
twin argininte translocase protein A (RefSeq)