2.7.1.2

ROK family transcriptional regulator (RefSeq)
glucokinase, transcriptional regulator (RefSeq)
polyphosphate glucokinase (RefSeq)