tRNA aminoacylation

histidyl-tRNA synthetase (RefSeq)
aspartyl-tRNA synthetase (RefSeq)
alanyl-tRNA synthetase (RefSeq)
methionyl-tRNA formyltransferase (RefSeq)
tyrosyl-tRNA synthetase (RefSeq)
phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta (RefSeq)
phenylalanyl-tRNA synthetase subunit alpha (RefSeq)
glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)
aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit B (RefSeq)
aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A (RefSeq)