4.1.1.21

1-(5-phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazole-carboxylate
N5-carboxyaminoimidazole ribonucleotide mutase
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase catalytic subunit (NCBI)
Uncharacterized protein
N5-carboxyaminoimidazole ribonucleotide mutase
phosphoribosylaminoimidazole carboxylase = AIR carboxylase, CO(2)-fixing subunit (RefSeq)
phosphoribosylaminoimidazole carboxylase = AIR carboxylase, catalytic subunit (RefSeq)