COG1595

RNA polymerase ECF-type sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase, sigma-24 subunit, ECF subfamily (RefSeq)
RNA polymerase ECF-type sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)
PhyR (RefSeq)
RNA polymerase sigma factor (RefSeq)