Phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating).

6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating
6-phosphogluconate dehydrogenase (RefSeq)
6-phosphogluconate dehydrogenase (RefSeq)