5-(carboxyamino)imidazole ribonucleotide synthase.

phosphoribosylaminoimidazole carboxylase = AIR carboxylase, CO(2)-fixing subunit (RefSeq)