GO:0004069

Aspartate transaminase
Aspartate transaminase
Aspartate transaminase
Aspartate transaminase
Aminotransferase (subgroup I) (NCBI)
Aminotransferase (subgroup I) similar to Aromatic Aminotransferase (NCBI)
Aspartate aminotransferase
aspartate aminotransferase (RefSeq)
aspartate transaminase (RefSeq)
aspartate aminotransferase A (RefSeq)