GO:0004808

Conserved hypothetical protein (NCBI)
conserved hypothetical protein (NCBI)
putative LPS biosynthesis protein WbpG (NCBI)
Thiamine biosynthesis protein:THUMP domain (NCBI)
GMP synthase (glutamine-hydrolyzing). (NCBI)
tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase (RefSeq)
GMP synthetase (glutamine aminotransferase) (RefSeq)