Class-II aminoacyl-tRNA synthetase family

Threonyl-tRNA synthetase (NCBI)
histidyl-tRNA synthetase (NCBI)
glycyl-tRNA synthetase (NCBI)
Aspartyl-tRNA synthetase (NCBI)
Alanyl-tRNA synthetase (NCBI)
Histidine--tRNA ligase
Aspartate--tRNA
Threonine--tRNA ligase
Lysine--tRNA ligase
Glycine--tRNA ligase alpha subunit