COG564

Dephospho-CoA kinase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase:Pseudouridine synthase, Rlu. Related protein (NCBI)
Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C
RNA pseudouridine synthase family protein
Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D/dephospho-CoA kinase
pseudouridine synthase (RefSeq)
ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (Pseudouridylate synthase) (Uracil hydrolyase) (RefSeq)
Pseudouridine synthase, RluD (RefSeq)