GO:0004812

putative glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)