UPF0324 family

UPF0324 membrane protein DVU_2133
UPF0324 membrane protein DVU_0943
UPF0324 membrane protein DVU_0543
UPF0324 membrane protein DVU_0123