IPR007197

MoaA/nifB/pqqE family (NCBI)
FO synthase, subunit CofH (NCBI)
FO synthase, subunit CofH (NCBI)
FO synthase, subunit CofG (NCBI)
TonB-dependent receptor protein:Biotin synthase (NCBI)
Lysine 2,3-aminomutase (NCBI)
Radical SAM domain protein
Radical SAM domain protein
Nitrogenase cofactor biosynthesis protein NifB
Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO