IPR001450

tungsten containing formylmethanofuran dehydrogenase, subunit F (NCBI)
polyferredoxin, associated with F420-non-reducing hydrogenase (NCBI)
polyferredoxin (NCBI)
ferredoxin (NCBI)
ferredoxin (NCBI)
ferredoxin (NCBI)
heterodisulfide reductase, subunit A (NCBI)
Iron-sulfur cluster-binding protein
Pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase
Iron-sulfur cluster-binding protein