IPR002942

Dephospho-CoA kinase
Pseudouridine synthase
Hemolysin A
Pseudouridine synthase
Tyrosine--tRNA ligase
30S ribosomal protein S4
Pseudouridine synthase:Pseudouridine synthase, Rlu. Related protein (NCBI)
SSU ribosomal protein S4P (S9E) (NCBI)
SSU ribosomal protein S4E (NCBI)
Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C