IPR005244

Cyclic dehypoxanthine futalosine synthase
Radical SAM domain protein
Aminodeoxyfutalosine synthase
Biotin synthetase (NCBI)
FO synthase, subunit CofH (NCBI)
FO synthase, subunit CofH (NCBI)
Cyclic dehypoxanthine futalosine synthase
Aminodeoxyfutalosine synthase
Radical SAM domain protein