IPR027277

Nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase
molybdate transporter subunit (NCBI)
Quinolinate phosphoribosyl transferase:Nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (NCBI)
Nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase