NA

Glycosyl transferase, group 2 family protein
Uncharacterized protein
Uncharacterized protein
Uncharacterized protein
Uncharacterized protein
Uncharacterized protein
Peptidase, M23/M37 family
Uncharacterized protein
Uncharacterized protein
Phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase, putative