Pentose phosphate pathway

6-phosphogluconolactonase (RefSeq)
6-phosphogluconate dehydrogenase (RefSeq)
putative Transaldolase Phosphoglucose isomerase (RefSeq)
transketolase (RefSeq)
glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (RefSeq)
Ribose-5-phosphate isomerase A (RefSeq)
fructose 1,6-bisphosphatase II (RefSeq)
6-phosphogluconolactonase (RefSeq)
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (G6PD) (RefSeq)
6-phosphogluconate dehydrogenase (RefSeq)