3.6.1.1

Inorganic diphosphatase
inorganic pyrophosphatase, manganese-dependent (NCBI)
Inorganic pyrophosphatase, manganese-dependent
H+ translocating pyrophosphate synthase (RefSeq)
inorganic pyrophosphatase (RefSeq)