Amino acid biosynthesis:Aromatic amino acid family

Anthranilate synthase component I (NCBI)
Tryptophan synthase, beta chain (NCBI)
Anthranilate phosphoribosyltransferase (NCBI)
Tryptophan synthase, alpha chain (NCBI)
shikimate kinase (archaeal) (NCBI)
shikimate 5-dehydrogenase (NCBI)
3-dehydroquinate dehydratase (Type I DHQase) (NCBI)
Chorismate synthase (NCBI)
3-phosphoshikimate-1-carboxyvinyltransferase (NCBI)