GO:0004015

Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase
Aminotransferase (subgroup II) similar to Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase (NCBI)
Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase
7,8-diaminopelargonic acid synthetase, PLP-dependent (Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase) (RefSeq)