GO:0009982

Dephospho-CoA kinase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
Pseudouridine synthase
tRNA pseudouridine synthase B
tRNA pseudouridine synthase A
Pseudouridine synthase:Pseudouridine synthase, Rlu. Related protein (NCBI)
Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C
RNA pseudouridine synthase family protein
Pseudouridine synthase