GO:0005737

D,D-heptose 1,7-bisphosphate phosphatase
Malate synthase G
ATP-dependent 6-phosphofructokinase
Probable transaldolase
L-seryl-tRNA(Sec) selenium transferase
GTPase HflX
Translation initiation factor IF-3
Glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing]
Inorganic diphosphatase
Ribosomal RNA small subunit methyltransferase E