Glutamate synthase (NADPH).

Glutamate synthase
Glutamate synthase (NADPH)
Glutamine amidotransferase class-II
Glutamate synthase (NADPH), homotetrameric
Glutamate synthase alpha subunit domain protein
Glutamate synthase
Ferredoxin-dependent glutamate synthase
glutamate synthase; large subunit; archaeal subunit 1 (NCBI)
Pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase
Glutamate synthase, iron-sulfur cluster-binding subunit, putative