water dikinase.

Pyruvate, water dikinase
Selenide, water dikinase
Pyruvate, water dikinase., Phosphoenolpyruvate--protein phosphotransferase
Phosphoenolpyruvate synthase-related protein
Phosphoenolpyruvate synthase, putative
Selenide, water dikinase
Pyruvate phosphate dikinase, PEP/pyruvate binding domain protein
Phosphoenolpyruvate synthase-related protein