Dethiobiotin synthase.

ATP-dependent dethiobiotin synthetase BioD
Dethiobiotin synthetase (NCBI)
ATP-dependent dethiobiotin synthetase BioD
Dethiobiotin synthetase (Dethiobiotin synthase) (DTB synthetase) (DTBS) (RefSeq)