DapF

id: TIGR00652
name: DapF
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: diaminopimelate epimerase

Parent Functions

idname
44742Aspartate family