sda_mono

id: TIGR00720
name: sda_mono
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: L-serine ammonia-lyase

Parent Functions

idname
44656Glycolysis/gluconeogenesis