sfuA

id: TIGR01254
name: sfuA
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: ABC transporter periplasmic binding protein, thiB subfamily

Parent Functions

idname
44714Other