ATPase_P-type

id: TIGR01494
name: ATPase_P-type
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: HAD ATPase, P-type, family IC